Duru Görü

Bilinen ve görünen herşey evrenden bize yansıyan enerji dalgalarının belli bir aralığının algılanmasıdır. Bazı dalga boylarını ise duyu dışı algılama yoluyla hissederiz. Bu algılamalardan biri de durugörüdür.

Durugörü canlı ya da cansız nesnelerin beş duyu organı olmaksızın algılanması olarak ifade edilir. İnsanın sıradışı ve doğaüstü yeteneklerini araştıran bir alan olan Parapsikoloji içerisinde yeralan paranormal yeteneklerden biridir.

Durugörü yeteneğine sahip kişilerin görebildiği görüntülere imaj, bu imajların ortaya çıkmasını sağlayan mekanizmaya da imajinasyon denir. Örneğin bir cismi düşünürken cisim beyinde imajine edilir. O cismin şekli zihinde canlanır. Bu algılama çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Fiziksel duyu organlarıyla algılamaya görme, duyma denirken aynı imajı sezgisel olarak algılamaya telepati ismi verilir. Kişi gözleri kapalı olarak ya da bir nesneye konsantre olarak fiziksel gözü dışında ortaya çıkan görüntüler görüyorsa bu algılamaya durugörü denir. İster beş duyuyla, ister beş duyumuzun ötesinde yeteneklerle olsun sonuçta tüm algılamaların temelinde imajinasyon vardır.

Durugörü 'Clairvoyance' kelimesinden dilimize çevrilmiş bir tanımdır. Duyu ötesi olarak da ifade edilebilir. Zaman ve mekan gibi faktörlerin devredışı kaldığı bu algı durumu üçüncü göz de denilen epifiz bezinde gerçekleşir. Beynin geometrik olarak tam orta kısmında yer alan bu küçük bez bir iç salgı bezidir. Görevi seratonin ve melatonin salgısını salgılamak olan bu bezin günümüzde artık insanları ruhsal açıdan farklı boyutlarla iletişime geçmesi için aracı olduğu biliniyor.

Bu duyudışı algı sayesinde, enerjileri, geçmiş, gelecek ya da şimdiyi görmek mümkün hale gelir. Bir görüntü ya da his şeklinde gelişen vizyonlarla cevabını alamadığımız soru ya da olayların geçmiş oluşumlarını, halihazırda mevcut durumunu veya gelecekte olabilecek ihtimalleri görmekle beraber, aynı zamanda yaşanabilecek olayların arka planındaki korku, endişe, kaygı, algı ve davranışsal hataların okunmasını da sağlar. Dolayısıyla oluşabilecek muhtemel durumların önüne geçme konusunda başvurulabilecek yöntemlerin başında gelir. Bu bağlamda durugörüde kadersel noktalar net olarak görülür. Durugörü yapılan kişinin o anki aurasının detayları, tüm zihin ve ruh matrisi, kişiye bağlı diğer kişilerin enerjilerinin aktığı yönler, hikayeler, vizyonlar ve ihtimaller okunur.

Durugörürler farklı veya yüksek boyutlardan gelen mesajlar için kanallık yaparlar. Başka bir deyişle "okumalar" yaparlar. Bazen de hayatta olmayan birinin ruhuna kendi bedenlerini kanal olarak kullanmasına izin verirler.

Her ne kadar katı bilim adamlarınca şüpheli karşılanıyorsa da Rusya'da 1960'larda yapılan laboratuvar çalışmalarıyla ispatlanmıştır.Birçok kurum ve devletin üst makamları tarafından kullanılmaktadır.

Bilim ve felsefe dünyası da bu alanla çok ilgilenmiştir. Sigmund Freud rüyaları da durugörü ile bağdaştırmıştır.

Durugörü her insanda doğuştan vardır fakat bazı insanlarda çok gelişkin olmamakta, ilim çalışmalarıyla geliştirilebilmektedir.