Manyetizma

Bu yazıyı okuyor olabilmenizin sebebi manyetizmadır. Her maddenin temel taşı olan elektron,proton ve nötron manyetizma ile birbirlerine tutunurlar. Yani fiziki dünyadaki herşey manyetizma sayesinde bütün olarak durur. Manyetizma ilkel toplumlardan itibaren fark edilmiştir. Okültist, ezoterik öğretilerde bu konu derinlemesine incelenmiştir. Geçmişte sihir, büyü, tılsım gibi konulara manyetizma denmiştir. 1950'li yıllardan itibaren manyetizma artık bilim olmuştur. Fizik, elektrostatik enerjiyi keşfetmiş ardından insan, canlı ve başka boyutların birbirleri üzerindeki etkilerinin bir kısmı keşfedilmiş ve birçok kuram ortaya atılmıştır. Günümüzde manyetizma bioenerji ya da biyomanyetizma olarak adlandırılmıştır. Temelde bioenerji manyetizmanın bir koludur ve bunun ile sınırlı değildir.

Manyetizmayı anlatmak için vücuttaki enerji noktaları iyi bir başlangıç olabilir. Gerekli ilim ve konsantrasyon sonrası insanın ellerinde sıcaklık gibi hissedilen manyetik bir alan olur. Bu alanı kullanarak hastalık tanısı, negatif-pozitif varlık taraması veya bioenerji seansları yapılmaktadır. Bu ilime eski kaynaklarda dahi rastlanmaktadır. 6. yüzyılda yaşamış şifacı Alexandre de Tralles bu konulara yazmalarında çok yer vermiştir. Ünlü şifacı İbni Sina eserlerinde, kişilerin diğer canlılarda iradesi ile iyi veya kötü etkileri olabileceğinden bahseder. Bir hastaya tedaviye başlamadan onun iki kaşının arasına dikkatle bakılmasını tavsiye eder. Bu teknik hala günümüzde kullanılmaktadır. Günümüz bilgi dünyasında bioenerji ilmi son derece ilerlemiştir. Eskinin okültist bilgileri günümüzde çok rahat ulaşılır hale gelmiştir.

Manyetizma cansız varlıklar için de geçerli bir konudur. İnsandaki negatif enerjiyi alan taşlar vardır. Amatist buna iyi bir örnektir. Benzer etkileri olan birçok kristal vardır. Nazar boncuğu da buna verilecek iyi bir örnektir. Boncuk kırıldığında yapıldığı nesne olan cam maksimum negatif enerji seviyesine gelmiş, çatlamış veya parçalanmış olur. Su, manyetizma söz konusu olduğunda en önemli konulardan biridir. Zira vücudumuzun % 80'i sudur. Suyun manyetik enerjileri depolayabilme kapasitesi kristaller kadar yüksektir. İyi sözler söylenen suyla yetişen çiçekler ile kötü sözler söylenen suyla yetişen çiçekler üzerine birçok makale ve video bulunmaktadır. Suyun manyetik yapısını en hızlı düzenleyen manyetizma, şükran ve teşekkür duygusu ile sizden yayılan frekanslardır. Geleneklerimizde yer alan okunmuş su da gene aynı prensibe dayanmaktadır.

Büyü, tılsım, sihir gibi konuların hepsi prensipte manyetizma ile yapılır. Tüm ilahi dinlerde büyü yasaklanmış bir ilimdir. Yapan veya yaptıran fark etmeksizin ikisinin de günahı büyüktür. Prensipte yapılan büyü, kişinin manyetik alanını bozar, bozulan manyetik alanda fiziki alemde etkiler olarak görünür. Manyetizması güçlü olan insanın, negatif manyetizmalara direnci de yüksek olur. 'Evren zıttı ile kavimdir' gerçeği ile her manyetik etkinin bir de antimanyetik zıttı vardır. Yani Kişiye yapılan büyü de doğru etki ile etkisiz hale getirilebilmektedir.

Manyetik etkiler günümüz bilim dünyasında, artık ölçülebildiği için geçmişteki birçok hurafe yerini gözlemlenebilir gerçekliğe bırakmıştır. Çekim yasası, büyü ve başka boyutlar vardır. Bunlar birbirleri üzerinde etki sahibidirler. Üzerinizde manyetik bütünlüğünüze zarar veren bir durum olup olmadığını, ücretsiz bakım seçeneklerimiz ile değerlendiriyoruz. Bizlere 0530 120 47 97 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Manyetizmanın bir kolu olan bioenerji konusunda eğitim almak veya soru sormak isterseniz www.kuantumbioenerji.com sitesinden bize ulaşabilirsiniz.