Musallat Cinler Ve Kavimlerinden Kurtulma

Bir insana, negatif boyuttan bir varlığın musallat olması son derece sık görülen bir olaydır. Sadece kişiler genellikle bunu fark etmezler. İnanılanın aksine bunun tek sebebi büyü değildir. Kişi kendiside aşağıda açıklayacağım sebepler ile musallat yaşayabilir. Cin türlerinin büyük çoğunluğu negatif aleme hizmet ederler. Varlık aleminin üstün formu olan insanı, kontrol altına alıp yaşam benzeri bir hayat sürmek isterler. Evrensel yasaya göre negatif aleme hizmet eden, negatif enerji tipine sahiptir. Yüksek düzeyde pozitif enerji ile yok edilmeleri mümkündür.

Varlık alemini üçgen bir yapı gibi düşünürsek, en alt kat ile en yüksek kat olan Yaradanın arasında binlerce alem vardır. Bu alemlerden biride cinler alemidir. Kat olarak biz insandan daha altdadırlar. Akıl ve can sahibidirler. Dünyamızdaki yüzdelere benzer şekilde kötü (negatif) olanların sayısı, iyi(pozitif) olanlara göre oldukça çoktur. Toplam sayıları, yaşayan insan sayısına göre katlarca fazladır. Bazı insanlarda sayıları 100 e kadar varabilir. Yüzde olarak çok küçük bir kısmı insan konaklarda yaşar. Çoğu kendi boyutunda klanı ile yaşar. Ve bağlı olduğu enerji tipinden emir alır. Genel inanış cinlerin insana büyü yolu ile bulaştığı yönündedir. Evet büyü yolu ile de bulaşabilirler. Ağır musallat denilen durumlar genelde büyü yolu ile olsada, kişi negatif düşünce kalıbını edinirse, en ağır büyü ile gelebilecek musallata kendiside kapılarını açabilir. Kin, haset, intikam, kıskançlık ve vesvese bu düşünce kalıbına birkaç örnektir. Bu düşünceleri kapı gibi kullanarak, insan konaklara yerleşir. Negatif duygu ve düşüncelerinizi körüklerler. Bazı durumlarda insan konaklarını kendi kontrollerine dahi alabilirler. Bunlar Negatif enerjinin merkezi olan Şeytanın sistemine bağlıdır. Daha üst boyutları olan, içinde yaşadığımız maddesel dünyada negatif etkide bulunabilmek onlar için bir zaferdir.

Bir musallatın işini en çok kolaylaştıran kriter kişiliktir. Günümüz dünyasında çocuklar, özgür iradenin oluşmasına engel bir şekilde yetiştiriliyor. Bu durum çocuklukta beynimize sokulan kalıpları istemsizce sahiplenip, bu kalıpların, kendimiz olduğunu zannetmemize sebep oluyor. Kişi özünü yaşamak yerine iletilen kalıpları yaşarsa işleri o denli kolay oluyor. Bu yüzden yaşam denilen bu sınavda, çocuklukdan itibaren negatif enerji ile savaşmak üzere eğitim alınması gerektiğini düşünüyoruz. Zira nefs ve egosunu kontrol altına alıp, bioenerjisini yükselten kişi üzerindeki varlığı hisseder ve çözümü için gerekli olanı yapabilir.

Ülkemizde Cin alemine bakış hüddam ve havas ile sınırlıdır. Hüddamda musallat kendi kontrolünde olan cin tayfası ile çıkarılmaya çalışılır. Havasta ise islam alimleri bazı dua ve ritüeller ile Cini kişiden çıkarmaya çalışır. Her iki durumuda metaforsallaştırmaya çalışırsak durum sadece sinekleri öldürmek gibidir, sağlıklı bir sonuç için bataklık kurutulmalıdır. Size bu durum büyü ve benzeri şekilde geliyorsa büyü bozulmalı, kaynak sizseniz buna nasıl engel olabileceğiniz açıklanmalı. Günümüz şarlatanları, ne yazık ki kişisel durumlarını merak edip kendisine bakım yaptıran insanlara kendi cinlerini göndermeye kadar gitmiştir. Rahmaniyetten uzak bu tarz kişilere denk gelmeminizi umarız.

Bizler uluslararası sertifikaları olan, birçok eğitim ve yılların tecrübesiyle bu işi uzun yılardır profesyonel anlamda yapan bir topluluğuz. Geleneksel ilimlerden farklı olarak, Üzerinizdeki varlıkları kavmi ile(quantumsal boyutu) yok edebiliyoruz. Fotoğrafınız ve doğum tarihiniz ile baş vurabilir, ücretsiz bakım yaptırabilirsiniz.