Parapsikoloji

Parapsikoloji, beş duyunun ötesinde duyular dışı olarak bilinen ve algılanamayan insanın sıradışı yeteneklerini ve özelliklerini ruhsal yönden araştıran bir bilim dalıdır. Parapsikoloji yunan kökenli olup daha öncesinde okultizm ve metafizik olarak bilinmektedir. Parapsikoloji insanın ruhsal dünyasını ve psişik yeteneklerini merak etmesi ile doğmuştur. Ve bu şekilde Amerika'da bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve bu konuda ciddi araştırmalar yapılmıştır.

Parapsikoloji'nin odak noktası İnsandır. 20 yüzyılda araştırılmaya başlanmış olup ilk kez Parapsikoloji terimi 1930’lu yılların başında ABD'nin Duke Üniversitesi'nde J. B. Rhine ve eşi L. Rhine tarafından kullanmıştır. Parapsikoloji normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlarla açıklamaya çalışmıştır. Duyu dışı algılama olarak bilinen bu psişik yetenekler her kişide aynı seviyede olmakla birlikte çalışmalarla da geliştirilebilmektedir.

Parapsikoloji trans halinde yapılan bir çalışma olup trans halinde iken farklı boyutlara gidebilmenin dışında daha pek çok farklı konularda parapsikolojiye dahil olabilmektedir. Parapsikoloji 2 grupta incelenir. Birinci grup Zihinsel Deneyimler olarak bilinmektedir. Durugörü, telepati, prekognisyon (önceden bilme), psikometri (ruhsal ölçüm), şifacılık, beden dışı deneyimler (astral seyahat ) gibi benzeri konular bu gruba girmektedir. İkinci grup ise Fiziksel Etkiler’dir. Yani kişi fizik bedenini kullanmadan çevresindeki eşyalar üzerinde fiziksel etkiler oluşturmaktadır. Telekinezi ya da psikokinezi olarak adlandırılır. Psikokinezi ruhsal gücün madde üzerindeki fiziksel etkileridir.

Parapsikoloji günümüzde A.B.D başta olmak üzere ,Rusya,Çin, İngiltere, İsviçre gibi ülkelerde araştırma merkezleri bulunmaktadır. Üniversitelerde okutulmaktadır. Parapsikoloji alanında kullanılan belli başlı terimler Beden-dışı deneyimler, Beyin dalgaları, Biyoenerji, Biyoplazma, durugörü, Değişik şuur halleri,Empati, ESP, Kirlian fotoğrafçılığı, Levitasyon, Lüsid rüya,Psikokinezi, Psişik yetenek, Telepati, Zaman-dışı algılama gibi daha pek çok konu parapsikolojinin alanına girmektedir.

Bu tür konularda psişik yetenekleri yüksek, görünmeyen metafiziksel dünyayı algılama yeteneği gelişmiş, ve olayların arkasında yatan gerçekliği neden ve sonuçlarına göre bilen kişiler gerçek anlamda Parapsikoloji konusunda uzmanlaşmış Parapsikolog olarak bilinmektedirler. Çünkü bu anlayış aklın anlayışının ötesindedir.

Bizler uluslararası sertifikaları olan, birçok eğitim ve yılların tecrübesiyle bu işi uzun yılardır profesyonel anlamda yapan bir topluluk olarak yaşadığınız ve çözemediğiniz Parapsikolojik, Metafiziksel Okült sorunlarınızın çözümünü sunuyoruz. Bu konuda fotoğrafınız ve doğum tarihiniz ile başvurabilir, ücretsiz bakım yaptırabilirsiniz.