Şifacılık

Şifacılık insanlık varolduğundan beri üzerinde çalışılan, araştırılan ve bu ilmin peşinde olanlar tarafından yüzyıllarca sonraki nesillere aktarılan bir konudur. Şifa; bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak iyileşmek anlamına gelmektedir.

Şifa basit anlatımıyla kişinin kendi kendini içten dışa doğru tedavi etmesi, iyileştirmesidir. Bu doğduğumuz andan itibaren hepimizde varolan bir güçtür. Fakat insanın bu gücü kendinde ortaya çıkarmasının başlıca kriterleri vardır. Birinci kriter kişinin bu gücün içinde varolduğunun farkına varmasıdır. Şifa enerjisinin aktive olması için ikinci kriterse bu ilme sahip bir usta tarafından inisiye alarak kişideki şifa kanallarının açılmasıdır. İnisiasyon işlemi halk arasında ''el verme'' olarak da bilinir. Bu inisiasyon işlemi ile artık enerji kanalları açılır ve kişi şifa enerjisini kullanmaya başlayabilir.

Şifacı fiziksel bedeni ve enerji bedenini beraber şifalandırır. Zira hastalıkların büyük bir çoğunluğu psikolojik, enerjetik ve fizyolojik anlamda negatif enerjiye maruz kalmak suretiyle ortaya çıkarlar. Enerji bedeni şifalanan hastanın fiziksel bedeni de şifalanır.

En eski kaynaklara göre 17.000 yaşında olan eski mağara resimlerinde, başlarına hayvan kafaları geçirmiş, ritüel danslar yapan insan tasvirlerinin bilinen en eski hekim ve şifacı olabilecekleri doğrultusunda fikirler vardır. Daha karmaşık düzenli toplumların evrimiyle bunları otacılar, ebeler ve şifacı rahipler takip etmiştir.

Yerli şifacılar arasında, hastalıkları sihir ve ritüellerle iyileştirmeye çalışan Şamanların da ayrı bir yeri vardı. Günümüzde Antropologlar tıbbi açıdan değerli yeteneklere sahip olduklarını düşündükleri bu Şamanlardan ve halk şifacılarından övgüyle sözediyorlardı.

Yerleşik uygarlıkların ortaya çıkmasıyla Şifacılık yazıya dökülmeye başladı. Eski Mezopotamya'da tedaviler dini törenler ile gerçekleşiyordu. Bir Başhekimin yönetiminde üç şifacı çalışıyordu. Birincisi kehanetlerde bulunan bir kahin, diğeri şeytan çıkarma ve büyü teknikleri uygulayan bir rahip, üçüncüsü de cerrahi işlemler yapan bir hekimdi. Aynı şekilde Mısır'da da M.Ö. 3000 yılından itibaren toplumda Kahin, Hekim ve Rahip olarak üç şifacı bulunurdu ve hastalara şifa törenleri yaparlardı.

Mısır gibi eski Yunan'da da çeşitli tanrılar ve kahramanlar sağlık ve hastalıklarla özdeşleştirilmiştir. Bunların en önemlileri olan Asklepios'un ilmi, günümüz tıbbında asaya sarılmış bir yılan sembolüyle tasvir edilir.

Şifacılıkta önemli noktalardan biri , kişinin kendini ya da bir başkasını şifalandırırken farkında olmadan kendi varlığına da zarar verme riskinin olduğudur. Zira kullandığı enerjinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu iyi ayırdetmesi gereklidir. Enerjileri ayırdetme ilmine sahip olmayan kişi, negatif boyuttan gelebilecek zararlı enerjilere açık halde olur. Şifa seansı sırasında, bu negatif enerji kanallarından gelebilecek farklı boyuttan varlıklar, kişiyi olduğundan daha da hasta hale getirebilir. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu doğru bilgidir.

Bizler Uluslararası sertifikalara sahip, işinde yetkin, yılların tecrübesiyle bu işi ruhsatlı bir şekilde yılların vermiş olduğu bir deneyim, tecrübe ve rahmani tedavi yöntemleriyle çözümler üreterek bu işi yapmaktayız. Şifa seasnlarımıza katılmak için Fotoğrafınız ve doğum tarihiniz ile başvurabilir, Ankara / Kızılay'daki ofisimize gelerek veya telefon yoluyla uzak mesafeden de iletişime geçebilirsiniz.