Telepati

Telepati, parapsikolojide incelenen bir konu olup, kişiler arasında duyular dışı algılama yoluyla, düşünce, fikir, imaj veya duyuların aktarılmasını sağlayan bir irtibat yoludur.

Telepatide alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi söz konusudur. Tesiri gönderen kişiye verici, tesiri alan kişiye alıcı denmektedir. İnsanlarda zamanla körelmiş olduğu belirtilen bu yetenek aslında herkeste değişik derecelerde mevcuttur ve değişik egzersizlerle geliştirilebilir.

Telepati eski Yunanca'da uzak anlamına gelen "tele" ve tesir alma, etkilenme anlamına gelen "patheia" kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Telepati ifadesi bu yetenek için daha önce kullanılan "düşünce aktarımı" ifadesinin yerine 1882'de Frederic W. H. Myers tarafından ortaya atılmıştır.

Araştırmacılar, Avustralya'daki bazı kabilelerde beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandığını keşfetmişlerdir. Bu araştırmacılardan Alexander Markey, Yeni Zelanda'lı Maori'lerin hala günümüzde telepati kullanarak iletişim kurduklarını keşfetmiştir. Buna benzer yöntemler Afrika kabilelerinde de kullanılmaktadır.

Parapsikoloji alanında telepati, duyudışı algılamanın bir türü olarak kabul edilir. Duyudışı algılamanın diğer tanınmış türleri Prekognisyon ve Durugörü'dür. Bu yeteneği tam anlamıyla keşfetmek için sürdürülen birçok araştırma vardır. Zener kartları 1920'de Psikolog Karl Zener tarafından icat edilmiştir. Daire, artı, dalga, kare ve beş uçlu yıldız sembolleri bulunan 25 adet karttan oluşan bir deste olan Zener kartları ile yapılan deneylerde kişilerden kapalı olarak tek tek çekilen kartlarda hangi sembolün olduğunu bilmeleri istenir. 1973 yılında kullanılmaya başlayan Ganzfeld uyarımı ise parapsikoloji laboratuvarlarında, duyudışı algılamayı harekete geçirmek için duyu organlarıyla algılamanın en asgari düzeye indirildiği bir ortam sağlanması üzerine kurulu bir deneydir.

Telepatinin çeşitli türleri vardır.
*Gizli ya da gecikmeli telepati, tesirin gönderilmesi ile alıcının algılaması arasında belirli bir sürenin geçtiği gecikmeli enformasyon aktarımıdır.
*Heyecansal telepati, uzaktan etkileme olarak da bilinen, bir kişinin hareketlerine ilişkin duyum aktarımıdır.
* Prekonitiv telepati, bir kimsenin geleceği hakkında edinilen enformasyon aktarımıdır.
*Yüksek Şuur(üst şuur) telepatisi, yüksek boyutlardan gelen bilgiler için yüksek şuur haline geçiştir.

Telepati yer ve zamanla sınırlanamaz. Hayvanlarda ve bitkilerde de bu yetenek mevcuttur. Aile içi kan bağları ya da hissi bağları bulunan kişiler arasında da sonuçlar daha başarılıdır. Vericinin konsantrasyonu ve alıcının pasifliği sonucu etkiler.

Kısacası telepati bir çeşit düşünce transferidir. Düşünce de aynı madde ve ışık gibi atomun en küçük parçacıkları olan kuant taneciklerinden oluşan bir enerjidir. Her ne kadar gözle görmesek de ve elimizle tutmasak da düşünce enerjiden dolayısıyla atomlardan oluşur. Söylediğimiz ve düşündüğümüz herşey evrende bir yer alır. Eğer uygun verici ve alıcı varsa mekan ve zaman tanımaz.