OKÜLTİST METAFİZİK UZMANI

Okültizm Kaynaklı Metafizik Sorunların Çözümü

Bakım & Analiz

Yaşadığınız metafizik sıkıntılar için uzak mesafeden de bize ulaşarak bakım ve analiz yaptırabilir, sorunlarınıza çözüm bulabilirsniz.

Nazar

Kem Farsça kötü-fena anlamına gelir, göz de bakış kelimesi yerine kullanılır, yani nazar için 'kötü bakış' diyebiliriz...

Büyü

İnsanoğlu en eski çağlardan beri doğaüstü, mistik ve paranormal yöntemlerle diğer insanlara ya da olaylara...

Negatif Enerji

Doğduğumuz andan itibaren fiziksel,ruhsal ve zihinsel olarak bir gelişim içinde oluruz. Bu gelişmeyle beraber...

İLETİŞİM

Şifaya bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Örneğin hüddam veya havas ilmine sahip bir insana gittiğinizde, üzerinizdeki varlık, tılsım veya büyüler temizlenebilir. Ya da bir aile dizilimcisi atalarınızdan gelen negatif enerjileri değiştirirebilir. Bir bioenerji terapisti çakra ve auranızda gerekli düzenlemeleri yapabilir. Ve ya bir psikolog bilinçaltınızdaki blokajları yıkabilir.

Bizlerse bütün bu disiplinleri tek çatı altında topluyoruz. Bu bütüncül bakış açısı başarımızın temel sebebidir. Zira dört ilmin bir bütün olarak uygulanması okültizm metafizik kaynaklı psikolojik veya fizyolojik sorunların kesin çözümü anlamına gelmektedir.

İletişim

Okültizm Kaynaklı Sorunlara Çözümler
Okültist
Gerçek İlim Sahibi ve Uzmandan Çözümler

Görünmeyen ve Bilinmeyen Metafizik Okült Konularda Net Sonuçlara Ulaşmak İçin Bize Ulaşın !

Mistisizm

Kökeni antik Yunan medeniyetine dayanan "Musterion" kelimesi "sır" anlamına gelmektedir. Antik Yunan'da Eleusis ve Dionysos...

Semboller

Semboller en temel anlamıyla bir düşüncenin, bir nesnenin, niteliğin ya da niceliğin ruhsal ya da düşünsel açıdan simgesel bir anlam taşıyan belirtileridir.

Spiritüalizm

Kökeni latinceye dayanan "Spiritus" ruh-öz, "Spiritualist" de ruhçuluk anlamına gelmektedir. Türkçe'ye tinselcilik olarak geçen kelime tüm dünyada birçok anlam...

Bioenerji Eğitimi - Ücreti

Evrende varolan enerjinin kişinin vücuduna aktarılması olarak açıklayabileceğimiz Bioenerji özel kişi ve...

Kozmik Enerji

Kozmik enerji insanın ruh, beden ve zihin anlamında korunması, temizlenmesi ve şifa bulması için kullanılan, bütüncül...

Pozitif Enerji

Son zamanlarda çok fazla negatif etkiye maruz kalan insanlığın yapabileceği tek şey pozitif enerji ile şifalanmaktır...